Spúnóigín siúcra

Máire Zepf Ar dtús, tagann, “Glan do sheomra!” Ansin i nguth giota níos callánaí bíonn, “Níor ghlan tú go fóill é! – déan anois é!” In amanna, bíonn bagairt nó breabanna mar an chéad rud eile. Ach teipeann orthu fosta. Tuilleadh scairtí. Agus go fóill, tá an seomra ina chró muc. Tá bréagáin mar a bheadh confetti spréite ar an urlár […]

Tuilleadh "Spúnóigín siúcra"

Tóraíocht Taisce

Tá draíocht ag baint leis an tsórt seo bréagán, atá chomh ‘fíor’ sin gur mhaith leis an pháiste cúram ar leith a thabhairt dóibh, iad féin mar a bheadh tuismitheoir beag ann. Da réir na síceolaithe, is cineál de chloch chora é an teidí nó an bréagán bog speisialta le cuidiú le páiste scaradh óna mháthair. Cuirtear ‘ábhar aistrithe’ air seo. Tá cuid de phearsa na máthar istigh sa bhréagán. Bíonn siad grámhar, tuisceanach, teolaí agus suaimhneasach.

Tuilleadh "Tóraíocht Taisce"